CHÍNH SÁCH BẢO MẬT CỦA CANETS

GIỚI THIỆU

Chính sách bảo mật giải thích

Các loại thông tin được thu thập bởi Canets và các đối tác của mình thông qua Dịch vụ và các mục đích mà chúng tôi sử dụng.
Cách Canets thu thập, lưu trữ và chia sẻ thông tin của bạn.

  1. Quyền của bạn đối với việc thu thập thông tin đó
  2. Quyền truy cập và sử dụng Dịch vụ của bạn tuân theo Điều khoản sử dụng của Canets. Bất kỳ thuật ngữ viết hoa nào được sử dụng, nhưng không được xác định, trong Chính sách bảo mật này đều có nghĩa được cung cấp trong Điều khoản.

Thông tin cá nhân nào bị thu thập và tại sao thu thập

Bình luận

Khi khách truy cập để lại bình luận trên trang web, chúng tôi thu thập dữ liệu được hiển thị trong biểu mẫu bình luận và cũng là địa chỉ IP của người truy cập và chuỗi user agent của người dùng trình duyệt để giúp phát hiện spam

Một chuỗi ẩn danh được tạo từ địa chỉ email của bạn (còn được gọi là hash) có thể được cung cấp cho dịch vụ Gravatar để xem bạn có đang sử dụng nó hay không. Chính sách bảo mật của dịch vụ Gravatar có tại đây: https://automattic.com/privacy/. Sau khi chấp nhận bình luận của bạn, ảnh tiểu sử của bạn được hiển thị công khai trong ngữ cảnh bình luận của bạn.

Thư viện

Nếu bạn tải hình ảnh lên trang web, bạn nên tránh tải lên hình ảnh có dữ liệu vị trí được nhúng (EXIF GPS) đi kèm. Khách truy cập vào trang web có thể tải xuống và giải nén bất kỳ dữ liệu vị trí nào từ hình ảnh trên trang web.

Thông tin liên hệ

Cookies

Nếu bạn viết bình luận trong website, bạn có thể cung cấp cần nhập tên, email địa chỉ website trong cookie. Các thông tin này nhằm giúp bạn không cần nhập thông tin nhiều lần khi viết bình luận khác. Cookie này sẽ được lưu giữ trong một năm.

Nếu bạn vào trang đăng nhập, chúng tôi sẽ thiết lập một cookie tạm thời để xác định nếu trình duyệt cho phép sử dụng cookie. Cookie này không bao gồm thông tin cá nhân và sẽ được gỡ bỏ khi bạn đóng trình duyệt.

Khi bạn đăng nhập, chúng tôi sẽ thiết lập một vài cookie để lưu thông tin đăng nhập và lựa chọn hiển thị. Thông tin đăng nhập gần nhất lưu trong hai ngày, và lựa chọn hiển thị gần nhất lưu trong một năm. Nếu bạn chọn “Nhớ tôi”, thông tin đăng nhập sẽ được lưu trong hai tuần. Nếu bạn thoát tài khoản, thông tin cookie đăng nhập sẽ bị xoá.

Nếu bạn sửa hoặc công bố bài viết, một bản cookie bổ sung sẽ được lưu trong trình duyệt. Cookie này không chứa thông tin cá nhân và chỉ đơn giản bao gồm ID của bài viết bạn đã sửa. Nó tự động hết hạn sau 1 ngày.

Nội dung nhúng từ website khác

Các bài viết trên trang web này có thể bao gồm nội dung được nhúng (ví dụ: video, hình ảnh, bài viết, v.v.). Nội dung được nhúng từ các trang web khác hoạt động theo cùng một cách chính xác như khi khách truy cập đã truy cập trang web khác.

Những website này có thể thu thập dữ liệu về bạn, sử dụng cookie, nhúng các trình theo dõi của bên thứ ba và giám sát tương tác của bạn với nội dung được nhúng đó, bao gồm theo dõi tương tác của bạn với nội dung được nhúng nếu bạn có tài khoản và đã đăng nhập vào trang web đó.

Phân tích

Chúng tôi chia sẻ dữ liệu của bạn với ai

Dữ liệu của bạn tồn tại bao lâu

Nếu bạn để lại bình luận, bình luận và siêu dữ liệu của nó sẽ được giữ lại vô thời hạn. Điều này là để chúng tôi có thể tự động nhận ra và chấp nhận bất kỳ bình luận nào thay vì giữ chúng trong khu vực đợi kiểm duyệt.

Đối với người dùng đăng ký trên trang web của chúng tôi (nếu có), chúng tôi cũng lưu trữ thông tin cá nhân mà họ cung cấp trong hồ sơ người dùng của họ. Tất cả người dùng có thể xem, chỉnh sửa hoặc xóa thông tin cá nhân của họ bất kỳ lúc nào (ngoại trừ họ không thể thay đổi tên người dùng của họ). Quản trị viên trang web cũng có thể xem và chỉnh sửa thông tin đó.

Các quyền nào của bạn với dữ liệu của mình

Nếu bạn có tài khoản trên trang web này hoặc đã để lại nhận xét, bạn có thể yêu cầu nhận tệp xuất dữ liệu cá nhân mà chúng tôi lưu giữ về bạn, bao gồm mọi dữ liệu bạn đã cung cấp cho chúng tôi. Bạn cũng có thể yêu cầu chúng tôi xóa mọi dữ liệu cá nhân mà chúng tôi lưu giữ về bạn. Điều này không bao gồm bất kỳ dữ liệu nào chúng tôi có nghĩa vụ giữ cho các mục đích hành chính, pháp lý hoặc bảo mật.

Các dữ liệu của bạn được gửi tới đâu

Các bình luận của khách (không phải là thành viên) có thể được kiểm tra thông qua dịch vụ tự động phát hiện spam.

Thông tin liên hệ của bạn

Thông tin bổ sung

Cách chúng tôi bảo vệ dữ liệu của bạn

Việc bảo mật Thông tin cá nhân của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi. Chúng tôi tuân theo các tiêu chuẩn được chấp nhận chung để bảo vệ Thông tin cá nhân được gửi cho chúng tôi, cả trong quá trình truyền và một khi nhận được, và chúng tôi thực hiện các biện pháp phòng ngừa khác nhau để bảo vệ thông tin chống lại mất mát và lạm dụng. Tuy nhiên, việc truyền thông tin qua internet không hoàn toàn an toàn, Chúng tôi không thể đảm bảo tính bảo mật của Thông tin cá nhân của bạn và bất kỳ việc truyền tải nào đều có nguy cơ của riêng bạn.

Việc quyết định và/hoặc thu thập thông tin tự động mà chúng tôi áp dụng với dữ liệu người dùng

Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân về bạn liên quan đến các mục đích sau:

Để cung cấp và cải tiến dịch vụ : Chúng tôi sử dụng thông tin chúng tôi thu thập để cung cấp và nâng cao dịch vụ của mình, bao gồm đảm bảo nội dung của chúng tôi được trình bày theo cách hiệu quả nhất cho thiết bị của bạn, để cá nhân hóa các tính năng và nội dung và đưa ra đề xuất cho bạn về Dịch vụ của chúng tôi.

Giao dịch : Chúng tôi sử dụng Thông tin cá nhân của bạn để xử lý các giao dịch của bạn, để gửi cho bạn xác nhận, để trả lời các yêu cầu của bạn và cho bất kỳ thông tin liên quan nào.

Nhắm mục tiêu lại : Chúng tôi sử dụng thông tin của bạn để cho phép chúng tôi hoặc các bên thứ ba phân phối quảng cáo dựa trên sở thích của bạn trên Trang web, trang web liên kết hoặc trang web của bên thứ ba.

Tiếp thị : Chúng tôi sử dụng thông tin Chúng tôi phải cải thiện hệ thống quảng cáo của mình để chúng tôi có thể hiển thị cho bạn quảng cáo dựa trên sở thích có liên quan và đo lường hiệu quả cũng như phạm vi của quảng cáo và dịch vụ. Chúng tôi có thể sử dụng Thông tin cá nhân của bạn cho các mục đích nghiên cứu thị trường và tiếp thị khác để tìm hiểu thêm về người dùng của chúng tôi. Chúng tôi sẽ chỉ liên hệ với bạn cho các mục đích tiếp thị trực tiếp theo luật pháp hiện hành. Bạn có thể từ chối sử dụng Thông tin cá nhân của chúng tôi để tiếp thị, nghiên cứu thị trường hoặc tiếp thị trực tiếp bất cứ lúc nào bằng cách gửi yêu cầu quyền như được nêu trong phần “Quyền của bạn” bên dưới. Đôi khi, ý kiến ​​có thể được ẩn danh và được sử dụng trong các tài liệu tiếp thị.

Phân tích : Chúng tôi có thể lưu trữ chi tiết về các lượt truy cập của bạn vào Trang web của chúng tôi và các tương tác điện tử của bạn với bất kỳ email nào chúng tôi gửi cho bạn (“Dữ liệu sử dụng”) dưới một bút danh (nghĩa là không phải dưới tên của bạn nhưng dưới số ID), bao gồm cả các trang bạn đã truy cập và các dịch vụ bạn đã sử dụng. Chúng tôi sử dụng Dữ liệu sử dụng đó để giúp chúng tôi tìm hiểu thêm về sở thích của người dùng, để có thể điều chỉnh trang web của chúng tôi theo sở thích và sở thích của bạn, để giúp chúng tôi giải quyết các vấn đề và cải thiện thiết kế trang web, sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi; để phân tích xu hướng và thống kê; và để trình bày nội dung theo cách rõ ràng và thân thiện nhất cho bạn.

Giao tiếp với bạn: Chúng tôi sử dụng thông tin của bạn để gửi cho bạn thông tin tiếp thị, liên lạc với bạn về Dịch vụ của chúng tôi và cho bạn biết về những thay đổi đối với chính sách và Điều khoản của chúng tôi. Chúng tôi cũng sử dụng thông tin của bạn để trả lời bạn khi bạn liên hệ với chúng tôi. Trong Ứng dụng của chúng tôi, chúng tôi thỉnh thoảng gửi cho bạn thông báo đẩy để cập nhật cho bạn về bất kỳ sự kiện hoặc chương trình khuyến mãi nào mà chúng tôi có thể đang chạy. Ứng dụng cũng có thể yêu cầu sự cho phép của bạn để truy cập máy ảnh và ảnh của bạn. Nếu bạn không còn muốn nhận các loại liên lạc này hoặc nếu ban đầu bạn đồng ý cho ứng dụng truy cập vào máy ảnh và ảnh của bạn và bạn muốn ngăn Ứng dụng truy cập chúng, bạn có thể tắt chúng ở cấp thiết bị. Để đảm bảo bạn nhận được thông báo thích hợp,

Các lý do khác : Chúng tôi có thể sử dụng và thu thập Thông tin cá nhân cho các mục đích hợp pháp khác liên quan đến bảo vệ lợi ích của bạn, lợi ích của chúng tôi và của các bên thứ ba, bao gồm, giữ cho dịch vụ của chúng tôi an toàn và bảo mật, tuân thủ luật pháp và khi nhận được lời khuyên chuyên nghiệp (ví dụ: , từ luật sư).